Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "đề án 30"

đề án 30 | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đề án 30.

Song Hành (Đề án 30, PCI)

Song Hành (<strong>Đề</strong> <strong>án</strong> <strong>30</strong>, PCI)
PCI (Chỉ số đo lường chất lượng điều hành kinh tế cấp tỉnh) nay đã tròn 5 năm. Đề án 30 (Đơn giản

Đề án 30 và gần 30.000 tỷ đồng tiết kiệm mỗi năm

<strong>Đề</strong> <strong>án</strong> <strong>30</strong> và gần <strong>30</strong>.000 tỷ đồng tiết kiệm mỗi năm
Ngày nay, các cụm từ như “cải cách Chính phủ”, “cải cách hành chính”, “cải cách thể chế”… đang trở nên quen thuộc tại nhiều quốc gia trên thế giới. Mục đích của các cuộc cải cách này là nâng cao chất lượng dịch vụ công và hiệu suất hoạt động bộ máy hành chính quốc gia, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, góp phần nâng cao sức cạnh tranh cho nền kinh tế.