Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "đề nghị gia hạn"

đề nghị gia hạn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đề nghị gia hạn.

Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài
Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài. Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung.