Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "December 31"

December 31 | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề December 31.

Quyết định 31-TTg

Quyết định <strong>31</strong>-TTg
Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cục Hàng hải Việt Nam

Lệnh 31-L/CTN

Lệnh <strong>31</strong>-L/CTN
Công bố Pháp lệnh Thuế bổ sung đối với hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp vượt quá hạn mức diện tích

Sắc lệnh 31/SL

Sắc lệnh <strong>31</strong>/SL
về trả lại tỉnh Kiến An (Liên khu 3) huyện Thuỷ Nguyên hiện thuộc tỉnh Quảng Yên (Liên khu Việt Bắc)

Nghị định 31-CP

Nghị định <strong>31</strong>-CP
Về việc ban hành Điều lệ về sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hoá sản xuất và sáng chế

Sắc lệnh 31

Sắc lệnh <strong>31</strong>
Về việc cử ông Phạm Khắc Hoè giữ chức Đổng lý Văn phòng Bộ nội vụ thay ông Hoàng Minh Giám

Thông tư 31/TC-KBNN

Thông tư <strong>31</strong>/TC-KBNN
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 77 TC/KBNN ngày 28/9/1994 của Bộ Tài chính

Thông tư 31-TC/CN

Thông tư <strong>31</strong>-TC/CN
Hướng dẫn chế độ bảo toàn và phát triển vốn sản xuất kinh doanh của các đơn vị kinh tế quốc doanh

Thông tư 31/TC-TCĐN

Thông tư <strong>31</strong>/TC-TCĐN
Hướng dẫn thủ tục giải ngân nguồn vốn đầu tư cho dự án dân số - sức khỏe gia đình và dự án hỗ trợ y tế quốc gia

Thông tư 31/TC-HCSN

Thông tư <strong>31</strong>/TC-HCSN
Hướng dẫn cấp phát, sử dụng, quản lý và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá X và bầu bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Quyết định 31-TĐC/QĐ

Quyết định <strong>31</strong>-TĐC/QĐ
Ban hành bản "Quy định về dấu và phiếu kết quả thử nghiệm (hiệu chuẩn) của phòng thử nghiệm được công nhận"

Nghị quyết 31/NQ-HĐND

Nghị quyết <strong>31</strong>/NQ-HĐND
V/v phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2009

Lệnh 31/2012/L-CTN

Lệnh <strong>31</strong>/2012/L-CTN
Công bố Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại

Chỉ thị 31/CT- UB

Chỉ thị <strong>31</strong>/CT- UB
V/v Đẩy mạnh công tác trồng cây gây rừng phủ xanh đất trống đồi núi trọc