Luật sư tư vấn về chủ đề "Decision No 0123 1999 Qd Btm"

Decision No 0123 1999 Qd Btm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decision No 0123 1999 Qd Btm.

Thông tư 07/1999/TT-BTM

Thông tư 07/<strong>1999</strong>/TT-<strong>BTM</strong>
1999 của Thủ tướng Chính phủ đối với việc xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Thông tư 34/1999/TT-BTM

Thông tư 34/<strong>1999</strong>/TT-<strong>BTM</strong>
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Thông tư 33/1999/TT-BTM

Thông tư 33/<strong>1999</strong>/TT-<strong>BTM</strong>
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 20/1999/NĐ-CP ngày 12/4/1999 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ

Quyết định 1250/1999/QĐ-BTM

Quyết định 1250/<strong>1999</strong>/QĐ-<strong>BTM</strong>
Uỷ quyền Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp khu công nghiệp.

Quyết định 1251/1999/QĐ-BTM

Quyết định 1251/<strong>1999</strong>/QĐ-<strong>BTM</strong>
Uỷ quyền Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Ngãi quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp khu công nghiệp.

Thông tư liên tịch 77/1999/TTLT/BTC-BTM-TCHQ

Thông tư liên tịch 77/<strong>1999</strong>/TTLT/BTC-<strong>BTM</strong>-TCHQ
Hướng dẫn thi hành Quyết định số 181/1998/QĐ-TTg ngày 1/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm thuế nhập khẩu cho hàng hóa sản xuất tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào