Luật sư tư vấn về chủ đề "Decision No 11 1998 Qd Ttg"

Decision No 11 1998 Qd Ttg | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decision No 11 1998 Qd Ttg.

Chỉ thị 11/1998/CT-TTg

Chỉ thị <strong>11/1998</strong>/CT-<strong>TTg</strong>
Về việc thực hiện Nghị định số 10/1998/NĐ-CP của Chính phủ và cải tiến các thủ tục đầu tư trực tiếp

Quyết định 131/2000/QD-TTG

Quyết định 131/2000/<strong>QD-TTG</strong>
Về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trìnhđường Hồ Chí Minh, hầm qua đèo Hải Vân, cảng Cái Lân, cầu Bãi Cháy, cầu Thanh Trì, cầu Cần Thơ

Quyết định 1122/1998/QĐ-TTg

Quyết định 1122/<strong>1998</strong>/QĐ-<strong>TTg</strong>
Quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban quốc gia về phòng, chống AIDS và tổ chức là công tác phòng, chống AIDS ở các ngành, các cấp

Chỉ thị 06/1998/CT-TTg

Chỉ thị 06/<strong>1998</strong>/CT-<strong>TTg</strong>
Về việc tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thanh, trẻ em bị lạm dụng sức lao động

Quyết định 03/1998/QĐ-TTg

Quyết định 03/<strong>1998</strong>/QĐ-<strong>TTg</strong>
Về việc ban hành kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 1998 đến năm 2002

Chỉ thị 01/1998/CT-TTg

Chỉ thị 01/<strong>1998</strong>/CT-<strong>TTg</strong>
Về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thuỷ sản

Company Profile of Minh Khue Law Company

Over the past 10 years, Minh Khue Law Firm has counseled, solved and protected legal rights for millions of clients nationwide. Minh Khue Law Firm always committed to counsel and provide the most ...