Luật sư tư vấn về chủ đề "Decision No 11 1998 Qd Ttg" - Trang 4

Decision No 11 1998 Qd Ttg | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decision No 11 1998 Qd Ttg.

Chỉ thị 29/1998/CT-TTg

Chỉ thị 29/<strong>1998</strong>/CT-<strong>TTg</strong>
Về tăng cường công tác quản lý việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và các chất hữu cơ gây ô nhiễm khó phân huỷ

Quyết định 145/1998/QĐ-TTg

Quyết định 145/<strong>1998</strong>/QĐ-<strong>TTg</strong>
Về chính sách quản lý và sử dụng rừng trồng bằng nguồn vốn tài trợ của chương trình lương thực thế giới (PAM)

Quyết định 177/1998/QĐ-TTg

Quyết định 177/<strong>1998</strong>/QĐ-<strong>TTg</strong>
Quyết định về việc áp dụng thí điểm một số chính sách tại khu vực cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định 171/1998/QĐ-TTg

Quyết định 171/<strong>1998</strong>/QĐ-<strong>TTg</strong>
Về việc áp dụng thí điểm một số chính sách phát triển kinh tế tại số khu vực cửa khẩu tỉnh Cao Bằng

Chỉ thị 30/1998/CT-TTg

Chỉ thị 30/<strong>1998</strong>/CT-<strong>TTg</strong>
Về điều chỉnh chủ trương phân ban ở phổ thông trung học và đào tạo hai giai đoạn ở đại học

Quyết định 89/1998/QĐ-TTg

Quyết định 89/<strong>1998</strong>/QĐ-<strong>TTg</strong>
Phê duyệt chương trình tổng thểphát triển kinh tế - xã hội và tăng cường an ninh, quốc phòng khu vực 33 xã và một thị trấn vùng cao biên giới tỉnh Hà Gang.