Luật sư tư vấn về chủ đề "Decision No 11 1998 Qd Ttg" - Trang 5

Decision No 11 1998 Qd Ttg | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decision No 11 1998 Qd Ttg.

Quyết định 84/1998/QĐ-TTg

Quyết định 84/<strong>1998</strong>/QĐ-<strong>TTg</strong>
Về việc phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia thanh toán một số bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm

Quyết định 83/1998/QĐ-TTg

Quyết định 83/<strong>1998</strong>/QĐ-<strong>TTg</strong>
Về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với các thành viên Hội đồng Quản trị Ban kiểm sát Tổng công ty Nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước độc lập quy mô lớn

Quyết định 97/1998/QĐ-TTg

Quyết định 97/<strong>1998</strong>/QĐ-<strong>TTg</strong>
Về việc nâng cấp trường Trung học Thương mại Trung ương I thành Trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật thương mại

Chỉ thị 23/1998/CT-TTg

Chỉ thị 23/<strong>1998</strong>/CT-<strong>TTg</strong>
Về tăng cường sự phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư"

Quyết định 104/1998/QĐ-TTg

Quyết định 104/<strong>1998</strong>/QĐ-<strong>TTg</strong>
Phê duyệt "Dự án tổng thể ổn định và phát triển kinh tê - xã hội, tăng cường an ninh quốc phòng 20 xã biên giới Việt - Lào thuộc tỉnh Sơn La

Quyết định 103/1998/QĐ-TTg

Quyết định 103/<strong>1998</strong>/QĐ-<strong>TTg</strong>
Bổ sung Quyết định số 675/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng thí điểm một số chính sách

Quyết định 105/1998/QĐ-TTg

Quyết định 105/<strong>1998</strong>/QĐ-<strong>TTg</strong>
Về việc cho phép Hội Chữ Thấp đỏ Việt Nam thành lập Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam do chiến tranh ở Việt Nam