Luật sư tư vấn về chủ đề "Decision No 11 1998 Qd Ttg" - Trang 6

Decision No 11 1998 Qd Ttg | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decision No 11 1998 Qd Ttg.

Chỉ thị 24/1998/CT-TTg

Chỉ thị 24/<strong>1998</strong>/CT-<strong>TTg</strong>
Về việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư

Quyết định 38/1998/QĐ-TTg

Quyết định 38/<strong>1998</strong>/QĐ-<strong>TTg</strong>
Về việc chuyển giao vườn quốc gia Cát Tiên thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý.

Quyết định 54/1998/QĐ-TTg

Quyết định 54/<strong>1998</strong>/QĐ-<strong>TTg</strong>
Ban hành Quy chế Quản lý và điều hành các Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế: Công nghệ thông tin, Công nghệ sinh học, Công nghệ vật liệu và Công nghệ tự động hoá

Quyết định 60/1998/QĐ-TTg

Quyết định 60/<strong>1998</strong>/QĐ-<strong>TTg</strong>
Về việc thực hiện thí điểm cải cách hành chính theo cơ chế "Một cửa, một dấu" đối với một số đơn vị thuộc tỉnh Trà Vinh

Quyết định 64/1998/QĐ-TTg

Quyết định 64/<strong>1998</strong>/QĐ-<strong>TTg</strong>
Về việc giảm tiền mua nhà ở cho một số đối tượng khi mua nhà đang ở thuê thuộc sở hữu Nhà nước