Luật sư tư vấn về chủ đề "Decision No 12 1998 Qd Ttg" - Trang 2

Decision No 12 1998 Qd Ttg | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decision No 12 1998 Qd Ttg.

Chỉ thị 01/1998/CT-TTg

Chỉ thị 01/<strong>1998</strong>/CT-<strong>TTg</strong>
Về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thuỷ sản

Chỉ thị 07/1998/CT-TTg

Chỉ thị 07/<strong>1998</strong>/CT-<strong>TTg</strong>
Về việc xây dựng kế hoạch tìm kiếm - cứu nạn từ Trung ương đến các địa phương

Chỉ thị 10/1998/CT-TTg

Chỉ thị 10/<strong>1998</strong>/CT-<strong>TTg</strong>
Về đẩy mạnh và hoàn thành việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp.