Luật sư tư vấn về chủ đề "Decision No 12 2011 Qd Ttg"

Decision No 12 2011 Qd Ttg | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decision No 12 2011 Qd Ttg.

Thông tư 12/TTg

Thông tư <strong>12</strong>/<strong>TTg</strong>
Về một số điểm trong chính sách cụ thể, cần nắm vững khi tiến hành sửa chữa sai lầm về cải cách ruộng đất

Quyết định 131/2000/QD-TTG

Quyết định 131/2000/<strong>QD-TTG</strong>
Về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trìnhđường Hồ Chí Minh, hầm qua đèo Hải Vân, cảng Cái Lân, cầu Bãi Cháy, cầu Thanh Trì, cầu Cần Thơ

Quyết định 12/2005/QĐ-TTg

Quyết định <strong>12</strong>/2005/QĐ-<strong>TTg</strong>
Về việc phê duyệt Đề án bổ sung sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam đến năm 2005

Chỉ thị 12/2000/CT-TTg

Chỉ thị <strong>12</strong>/2000/CT-<strong>TTg</strong>
Về việc hoàn thành công tác khen thưởng 3 thời kỳ: thành tích giúp đỡ cách mạng trước Tháng 8 năm 1945, kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ.

Quyết định 05/2011/QĐ-TTg

Quyết định 05/<strong>2011</strong>/QĐ-<strong>TTg</strong>
Phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Quyết định 06/2011/QĐ-TTg

Quyết định 06/<strong>2011</strong>/QĐ-<strong>TTg</strong>
Phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030