Luật sư tư vấn về chủ đề "Decision No 128 1999 Qd Btc"

Decision No 128 1999 Qd Btc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decision No 128 1999 Qd Btc.

Quyết định 128/1999/QĐ-BTC

Quyết định <strong>128/1999</strong>/QĐ-<strong>BTC</strong>
Về việc ban hành Quy tắc, Biểu phí, số tiền bảo hiểm tai nạn thuyền viên và bảo hiểm mọi rủi ro thân tàu đối với các phuơng tiện đánh bắt hải sản xa bờ

Thông tư 128-1998/TT-BTC

Thông tư <strong>128</strong>-1998/TT-<strong>BTC</strong>
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 45-TC/TCT ngày 1/8/1996 hướng dẫn thực hiện Nghị định 22/CP ngày 17/4/1996 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

Thông tư liên tịch 128/2005/TTLT/BNV-BTC-BLĐTBXH

Thông tư liên tịch <strong>128</strong>/2005/TTLT/BNV-<strong>BTC</strong>-BLĐTBXH
Về hướng dẫn thực hiện một số điều tại Nghị định số 211/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh cơ yếu về tiêu chuẩn trang phục, chế độ nghỉ và thực hiện nghĩa vụ lao động công ích hàng năm đối với người đang làm công tác cơ yếu

Thông tư 114/1999/TT-BTC

Thông tư 114/<strong>1999</strong>/TT-<strong>BTC</strong>
Bổ sung Thông tư số 128/TT-BTC ngày 22/9/1998 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 22/CP ngày 17