Luật sư tư vấn về chủ đề "Decision No 1483 Qd Ttg" - Trang 5

Decision No 1483 Qd Ttg | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decision No 1483 Qd Ttg.

Chỉ thị 8-TTg

Chỉ thị 8-<strong>TTg</strong>
Về việc khẩn trương hoàn thành công tác làm lại thủ tục thành lập và đăng ký doanh nghiệp Nhà nước theo Nghị định số 388-HĐBT ngày 20 tháng 11 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng

Chỉ thị 1-TTg

Chỉ thị 1-<strong>TTg</strong>
Về một số biện pháp cấp bách nhằm chấn chỉnh quản lý các dịch vụ xuất nhập - khẩu và lưu thông hàng hoá ở thị trường trong nước

Quyết định 173-TTg

Quyết định 173-<strong>TTg</strong>
Về việc giao cho Bộ Tư pháp quản lý ngân sách của các Toà án nhân dân địa phương

Chỉ thị 174-TTg

Chỉ thị 174-<strong>TTg</strong>
Về những biện pháp cấp bách thực hiện Hiệp định tạm thời về việc giải quyết công việc trên vùng biên giới Việt - Trung

Quyết định 161-TTg

Quyết định 161-<strong>TTg</strong>
Về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Khoa học Nông nghiệp miền Nam

Chỉ thị 127-TTg

Chỉ thị 127-<strong>TTg</strong>
Về việc chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý chi tiêu đối với các đoàn nước ta ra vào nước ngoài và các đoàn nước ngoài vào nước ta.

Quyết định 110-TTg

Quyết định 110-<strong>TTg</strong>
Về bổ sung, sửa đổi một số điểm trong chế độ thu về sử dụng vốn ngân sách Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 22-HĐBT ngày 24-1-1991

Quyết định 91-TTg

Quyết định 91-<strong>TTg</strong>
Ban hành Quy định về quản lý nhập khẩu máy móc, thiết bị bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Quyết định 716-TTg

Quyết định 716-<strong>TTg</strong>
Quyết định phê duyệt phương hướng nghiên cứu và danh mục các chương trình nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước về khoa học xã hội-nhân văn giai đoạn 5 năm 1996-2000

Quyết định 874-TTg

Quyết định 874-<strong>TTg</strong>
Quyết định về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước

Quyết định 875-TTg

Quyết định 875-<strong>TTg</strong>
Quyết định về việc giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương về Việt Nam

Quyết định 888/TTg

Quyết định 888/<strong>TTg</strong>
Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Đồng Nai thời kỳ 1996-2010