Luật sư tư vấn về chủ đề "Decision No 181 1999 Qd Ttg"

Decision No 181 1999 Qd Ttg | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decision No 181 1999 Qd Ttg.

Quyết định 181/1999/QĐ-TTg

Quyết định <strong>181/1999</strong>/QĐ-<strong>TTg</strong>
Về việc thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công I, tỉnh Thái Nguyên.

Quyết định 181/1998/QĐ-TTg

Quyết định <strong>181</strong>/1998/QĐ-<strong>TTg</strong>
Quyết định về việc giảm thuế nhập khẩu cho hàng hoá sản xuất tại nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào

Quyết định 131/2000/QD-TTG

Quyết định 131/2000/<strong>QD-TTG</strong>
Về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trìnhđường Hồ Chí Minh, hầm qua đèo Hải Vân, cảng Cái Lân, cầu Bãi Cháy, cầu Thanh Trì, cầu Cần Thơ

Quyết định 900/1999/QĐ-TTg

Quyết định 900/<strong>1999</strong>/QĐ-<strong>TTg</strong>
Về việc giao đất cho Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng các khu dân cư thành phố Long Xuyên để đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư Bà Bầu tại phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Quyết định 113/1999/QĐ-TTg

Quyết định 113/<strong>1999</strong>/QĐ-<strong>TTg</strong>
Về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Tad-gi-ki-stan về hợp tác kinh tế - thương mại

Quyết định 25/1999/QĐ-TTg

Quyết định 25/<strong>1999</strong>/QĐ-<strong>TTg</strong>
Chuyển doanh nghiệp nhà nước Phân xưởng May bao thuộc Công ty Xi măng Hoàng Thạch thành Công ty cổ phần