Luật sư tư vấn về chủ đề "Decision No 193 Qd Ttg"

Decision No 193 Qd Ttg | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decision No 193 Qd Ttg.

Quyết định 193/2005/QĐ-TTg

Quyết định <strong>193</strong>/2005/QĐ-<strong>TTg</strong>
Về việc phê duyệt điều chỉnh Phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Quyết định 193/2001/QĐ-TTg

Quyết định <strong>193</strong>/2001/QĐ-<strong>TTg</strong>
Về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quyết định 131/2000/QD-TTG

Quyết định 131/2000/<strong>QD-TTG</strong>
Về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trìnhđường Hồ Chí Minh, hầm qua đèo Hải Vân, cảng Cái Lân, cầu Bãi Cháy, cầu Thanh Trì, cầu Cần Thơ