Luật sư tư vấn về chủ đề "Decision No 23 2015 Qd Ttg"

Decision No 23 2015 Qd Ttg | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decision No 23 2015 Qd Ttg.

Thông tư 23/TTg

Thông tư <strong>23</strong>/<strong>TTg</strong>
Về việc thi hành chế độ dân công trong công tác đắp đê

Chỉ thị 23/1998/CT-TTg

Chỉ thị <strong>23</strong>/1998/CT-<strong>TTg</strong>
Về tăng cường sự phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư"

Quyết định 131/2000/QD-TTG

Quyết định 131/2000/<strong>QD-TTG</strong>
Về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trìnhđường Hồ Chí Minh, hầm qua đèo Hải Vân, cảng Cái Lân, cầu Bãi Cháy, cầu Thanh Trì, cầu Cần Thơ