Luật sư tư vấn về chủ đề "Decision No 251 Qd Btc"

Decision No 251 Qd Btc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decision No 251 Qd Btc.

Thông tư 83-BTC

Thông tư 83-<strong>BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện những biện pháp giải quyết vốn lưu động của các doanh nghiệp Nhà nước

Nghị định 139-BTC

Nghị định 139-<strong>BTC</strong>
Về việc đặt một thứ thuế đặc biệt đánh vào các cuộc mua vui công cộng

Thông tư 09-BTC/HCVX

Thông tư 09-<strong>BTC</strong>/HCVX
Quy định chế độ công tác phí cho công nhân, viên chức Nhà nước đi công tác ở trong nước

Thông tư 08-BTC/HCVX

Thông tư 08-<strong>BTC</strong>/HCVX
Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 439-CT ngày 24/12/1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc chấn chỉnh công tác quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính sự nghiệp

Thông tư 04-BTC/TT

Thông tư 04-<strong>BTC</strong>/TT
Hướng dẫn việc trích thưởng đối với người có công phát hiện và bắt giữ hàng lậu

Thông tư 41-BTC/ĐT

Thông tư 41-<strong>BTC</strong>/ĐT
Hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn khấu hao cơ bản để lại xí nghiệp cho đầu tư XDCB

Thông tư 15-BTC/TT

Thông tư 15-<strong>BTC</strong>/TT
Quy định chế độ quản lý tài chính đối với Ngân hàng thương mại Quốc doanh và Ngân hàng đầu tư và phát triển

Quyết định 1474/QĐ-BTC

Quyết định 1474/QĐ-<strong>BTC</strong>
Về việc đính chính Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Quyết định 720/QĐ-BTC

Quyết định 720/QĐ-<strong>BTC</strong>
Về việc công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tạm tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện năm 2009

Quyết định 211/QĐ-BTC

Quyết định 211/QĐ-<strong>BTC</strong>
Về việc đính chính Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 và Quyết định số 65/2007/QĐ-BTC

Thông tư 85-BTC/TCT

Thông tư 85-<strong>BTC</strong>/TCT
Hướng dẫn thực hiện thu thuế cước đối với tàu biển nước ngoài đến kinh doanh vận chuyển hàng hoá tại các cảng biển Việt Nam