Luật sư tư vấn về chủ đề "Decision No 30 2008 Qd Btc"

Decision No 30 2008 Qd Btc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decision No 30 2008 Qd Btc.

Quyết định 30/2004/QĐ-BTC

Quyết định <strong>30</strong>/2004/QĐ-<strong>BTC</strong>
Về việc ban hành Quy định về thủ tục hải quan đối với nhập khẩu xăng, dầu và tạm nhập, tái xuất xăng dầu

Thông tư 30/2004/TT-BTC

Thông tư <strong>30</strong>/2004/TT-<strong>BTC</strong>
Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ

Thông tư 30/2003/TT-BTC

Thông tư <strong>30</strong>/2003/TT-<strong>BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện một số điểm của Nghị định số 28/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ Quy định việc phát hành công trái xây dựng tổ quốc năm 2003 - Công trái Giáo dục

Thông tư 30/2013/TT-BTC

Thông tư <strong>30</strong>/2013/TT-<strong>BTC</strong>
Hướng dẫn hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông làm bao bì đóng gói sẵn hàng hóa theo Nghị quyết 02/NQ-CP

Thông tư 30/2001/TT-BTC

Thông tư <strong>30</strong>/2001/TT-<strong>BTC</strong>
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/1998/TT-BTC ngày 22/9/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện

Thông tư liên tịch 30/2004/TTLT/BQP-BTC

Thông tư liên tịch <strong>30</strong>/2004/TTLT/BQP-<strong>BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 214/2003/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với lực lượng quân đội trực tiếp tham gia các đội công tác tăng cường cơ sở địa bàn Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Tây Bắc và các tỉnh biên giới Việt Lào

Thông tư liên tịch 30/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH

Thông tư liên tịch <strong>30</strong>/2007/TTLT/<strong>BTC</strong>-BLĐTBXH
Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với cơ sở bí mật của lực lượng Hải quan chuyên trách phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới