Luật sư tư vấn về chủ đề "Decision No 37 2001 Qd Ttg"

Decision No 37 2001 Qd Ttg | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decision No 37 2001 Qd Ttg.

Thông tư 37/TTg

Thông tư <strong>37</strong>/<strong>TTg</strong>
Về việc giao nhiệm vụ giữa các bộ, các uỷ ban trong việc chỉ đạo thi hành chính sách phục viên

Quyết định 37/2005/QĐ-TTg

Quyết định <strong>37</strong>/2005/QĐ-<strong>TTg</strong>
Về việc phê duyệt bổ sung phương án tổng thể sắp xếp đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Bộ Công nghiệp

Quyết định 131/2000/QD-TTG

Quyết định 131/2000/<strong>QD-TTG</strong>
Về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trìnhđường Hồ Chí Minh, hầm qua đèo Hải Vân, cảng Cái Lân, cầu Bãi Cháy, cầu Thanh Trì, cầu Cần Thơ

Quyết định 194/2001/QĐ-TTg

Quyết định 194/<strong>2001</strong>/QĐ-<strong>TTg</strong>
dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập quy định tại Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày

Quyết định 193/2001/QĐ-TTg

Quyết định 193/<strong>2001</strong>/QĐ-<strong>TTg</strong>
Về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.