Luật sư tư vấn về chủ đề "Decision No 4198 1999 Qd Byt"

Decision No 4198 1999 Qd Byt | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decision No 4198 1999 Qd Byt.

Quyết định 4198/1999/QĐ-BYT

Quyết định <strong>4198/1999</strong>/QĐ-<strong>BYT</strong>
Về việc ban hành Danh mục các vắc xin, sinh phẩm miễn dịch sản xuất ở nước ngoài được Bộ Y tế xem xét để cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam năm 2000.

Chỉ thị 08/1999/CT-BYT

Chỉ thị 08/<strong>1999</strong>/CT-<strong>BYT</strong>
Về việc tăng cường triển khai hoạt động lồng ghép chăm sóc trẻ bệnh tại Việt Nam

Chỉ thị 03/1999/CT-BYT

Chỉ thị 03/<strong>1999</strong>/CT-<strong>BYT</strong>
Về việc đẩy mạnh thực hiện kế hoạch y tế năm 1999 nhằm đạt được các mục tiêu nghị quyết Đại hội

Thông tư 09/1999/TT-BYT

Thông tư 09/<strong>1999</strong>/TT-<strong>BYT</strong>
Hướng dẫn thực hiện chỉ thị của thủ tướng chính phủ số 34/CT-TTg ngày 30/9/1998 về tổ chức hoạt động năm quốc tế người cao tuổi

Thông tư 18/1999/TT-BYT

Thông tư 18/<strong>1999</strong>/TT-<strong>BYT</strong>
Hướng dẫn thực hiện việc tổ chức cấp Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn, điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

Thông tư 15/1999/TT-BYT

Thông tư 15/<strong>1999</strong>/TT-<strong>BYT</strong>
Hướng dẫn thực hiện pháp lệnh hành nghề Y Dược tư nhân và nghị định số 06/CP ngày 29/1/1994 của Chính phủ về cụ thể hoá một số điều trong pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân thuộc lĩnh vực hành nghề y

Quyết định 2468/1999/QĐ-BYT

Quyết định 2468/<strong>1999</strong>/QĐ-<strong>BYT</strong>
Về việc ban hành bản Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm Y tế dự phòng thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Đội Y tế dự phòng thuộc Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã thành phố thuộc tỉnh.

Thông tư 13/1999/TT-BYT

Thông tư 13/<strong>1999</strong>/TT-<strong>BYT</strong>
Hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân thuộc lĩnh vực hành nghề y, dược cổ truyền.

Quyết định 1529/1999/QĐ-BYT

Quyết định 1529/<strong>1999</strong>/QĐ-<strong>BYT</strong>
Về việc ban hành bản Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bệnh viện Y học cổ truyền thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.