Luật sư tư vấn về chủ đề "Decision No 51 2011 Qd Ttg"

Decision No 51 2011 Qd Ttg | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decision No 51 2011 Qd Ttg.

Quyết định 51/2004/QĐ-TTg

Quyết định <strong>51</strong>/2004/QĐ-<strong>TTg</strong>
Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX

Quyết định 131/2000/QD-TTG

Quyết định 131/2000/<strong>QD-TTG</strong>
Về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trìnhđường Hồ Chí Minh, hầm qua đèo Hải Vân, cảng Cái Lân, cầu Bãi Cháy, cầu Thanh Trì, cầu Cần Thơ

Quyết định 05/2011/QĐ-TTg

Quyết định 05/<strong>2011</strong>/QĐ-<strong>TTg</strong>
Phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Quyết định 06/2011/QĐ-TTg

Quyết định 06/<strong>2011</strong>/QĐ-<strong>TTg</strong>
Phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030