Luật sư tư vấn về chủ đề "Decision No 548 Ttg"

Decision No 548 Ttg | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decision No 548 Ttg.

Quyết định 548-TTg

Quyết định <strong>548</strong>-<strong>TTg</strong>
Về việc thành lập các Ban Chỉ đạo cổ phần hóa theo Nghị định số 28/CP ngày 7- 5-1996 của Chính phủ.

Quyết định 548/2009/QĐ-TTg

Quyết định <strong>548</strong>/2009/QĐ-<strong>TTg</strong>
Về việc hỗ trợ thay thế xe công nông; xe lôi máy; xe cơ giới ba bánh; xe thô sơ ba, bốn bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông