Luật sư tư vấn về chủ đề "Decision No 58 2007 Qd Bgtvt"

Decision No 58 2007 Qd Bgtvt | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decision No 58 2007 Qd Bgtvt.

Quyết định 58/2007/QĐ-BGTVT

Quyết định <strong>58/2007</strong>/QĐ-<strong>BGTVT</strong>
Ban hành Quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản suất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy

Quyết định 58/2005/QĐ-BGTVT

Quyết định <strong>58</strong>/2005/QĐ-<strong>BGTVT</strong>
Ban hành Quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt

Quyết định 57/2007/QĐ-BGTVT

Quyết định 57/<strong>2007</strong>/QĐ-<strong>BGTVT</strong>
Ban hành Quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy

Quyết định 49/2007/QĐ-BGTVT

Quyết định 49/<strong>2007</strong>/QĐ-<strong>BGTVT</strong>
Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Hồ Chí Minh và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 48/2007/QĐ-BGTVT

Quyết định 48/<strong>2007</strong>/QĐ-<strong>BGTVT</strong>
Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Đồng Nai

Quyết định 50/2007/QĐ-BGTVT

Quyết định 50/<strong>2007</strong>/QĐ-<strong>BGTVT</strong>
Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Cần Thơ

Quyết định 09/2007/QĐ-BGTVT

Quyết định 09/<strong>2007</strong>/QĐ-<strong>BGTVT</strong>
Về việc công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Quyết định 08/2007/QĐ-BGTVT

Quyết định 08/<strong>2007</strong>/QĐ-<strong>BGTVT</strong>
Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Quảng Trị

Quyết định 11/2007/QĐ-BGTVT

Quyết định 11/<strong>2007</strong>/QĐ-<strong>BGTVT</strong>
Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh

Chỉ thị 07/2007/CT-BGTVT

Chỉ thị 07/<strong>2007</strong>/CT-<strong>BGTVT</strong>
Về việc tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe

Quyết định 07/2007/QĐ-BGTVT

Quyết định 07/<strong>2007</strong>/QĐ-<strong>BGTVT</strong>
Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thái Bình và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Thái Bình