Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Decision No 67 2009 Qd Ttg"

Decision No 67 2009 Qd Ttg | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decision No 67 2009 Qd Ttg.

Thông tư 67-TTg

Thông tư <strong>67</strong>-<strong>TTg</strong>
Về việc quy định biện pháp, tổ chức giữ gìn bí mật của Nhà nước để thi hành Nghị định số 69/CP ngày 14/6/1962 của Hội đồng Chính phủ

Quyết định 67/1998/QĐ-TTg

Quyết định <strong>67</strong>/1998/QĐ-<strong>TTg</strong>
Về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đào tạo từ Bộ Giáo dục và đào tạo sang Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Thông tư 67-TC/VI

Thông tư <strong>67</strong>-TC/VI
dẫn sử dụng các nguồn kinh phí trong chỉ thị số 426/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thông tư 67/2005/TT-BTC

Thông tư <strong>67</strong>/2005/TT-BTC
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 169/2005/QĐ-TTg ngày 07/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc

Quyết định 131/2000/QD-TTG

Quyết định 131/2000/<strong>QD-TTG</strong>
Về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trìnhđường Hồ Chí Minh, hầm qua đèo Hải Vân, cảng Cái Lân, cầu Bãi Cháy, cầu Thanh Trì, cầu Cần Thơ

Quyết định 117/2009/QĐ-TTg

Quyết định 117/<strong>2009</strong>/QĐ-<strong>TTg</strong>
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định 123/2009/QĐ-TTg

Quyết định 123/<strong>2009</strong>/QĐ-<strong>TTg</strong>
Về việc ban hành Quy chế tổ chức các chuyến đi công tác nước ngoài của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ

Quyết định 66/2009/QĐ-TTg

Quyết định 66/<strong>2009</strong>/QĐ-<strong>TTg</strong>
Ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê

Quyết định 10/2009/QĐ-TTg

Quyết định 10/<strong>2009</strong>/QĐ-<strong>TTg</strong>
trọng điểm,Danh mục dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểmgiai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015

Quyết định 548/2009/QĐ-TTg

Quyết định 548/<strong>2009</strong>/QĐ-<strong>TTg</strong>
Về việc hỗ trợ thay thế xe công nông; xe lôi máy; xe cơ giới ba bánh; xe thô sơ ba, bốn bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông