Luật sư tư vấn về chủ đề "Decision No 708 1999 Qd Bldtbxh"

Decision No 708 1999 Qd Bldtbxh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decision No 708 1999 Qd Bldtbxh.

Thông tư liên tịch 02/2007/TTLT-BNG-BTC-BNV-BLDTBXH

Thông tư liên tịch 02/2007/TTLT-BNG-BTC-BNV-<strong>BLDTBXH</strong>
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 131/2007/NĐ-CP ngày 06/08/2007 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23/12/2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan việt nam ở nước ngoài

Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT của Bộ Y tế-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội-Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2006 và thay thế Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 12 tháng 4 năm 2007 của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính – Bộ Y tế hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khỏe

Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT của Bộ Y tế-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội-Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2006 và thay thế Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 12 tháng 4 năm 2007 của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính – Bộ Y tế hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khỏe
Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT-BLDTBXH-BTC-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2006 và