Luật sư tư vấn về chủ đề "Decision No 73 2004 Qd Btc" - Trang 2

Decision No 73 2004 Qd Btc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decision No 73 2004 Qd Btc.

Thông tư 39/2004/TT-BTC

Thông tư 39/<strong>2004</strong>/TT-<strong>BTC</strong>
Hướng dẫn trình tự, thủ tục và xử lý tài chính đối với hoạt động mua, bán, bàn giao, tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp

Thông tư 15/2004/TT-BTC

Thông tư 15/<strong>2004</strong>/TT-<strong>BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CPngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá

Thông tư 17/2004/TT-BTC

Thông tư 17/<strong>2004</strong>/TT-<strong>BTC</strong>
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 97/2000/TT-BTC ngày 12/10/2000 hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính

Quyết định 25/2004/QĐ-BTC

Quyết định 25/<strong>2004</strong>/QĐ-<strong>BTC</strong>
Về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng vàng thuộc nhóm 7108 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi

Quyết định 47/2004/QĐ-BTC

Quyết định 47/<strong>2004</strong>/QĐ-<strong>BTC</strong>
Về việc tạm thời không thu phí sử dụng đường bộ tại trạm thu phí T1 quốc lộ 51 (Long Thành) đối với xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe hai bánh gắn máy, xe ba bánh gắn máy và các loại xe tương tự

Thông tư 20/2004/TT-BTC

Thông tư 20/<strong>2004</strong>/TT-<strong>BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện việc xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang

Thông tư 76/2004/TT-BTC

Thông tư 76/<strong>2004</strong>/TT-<strong>BTC</strong>
Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Thông tư 121/2004/TT-BTC

Thông tư 121/<strong>2004</strong>/TT-<strong>BTC</strong>
Của bộ tài chính số 121/2004/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2004 hướng dấn công tác lập dự toán, quản

Thông tư 81/2004/TT-BTC

Thông tư 81/<strong>2004</strong>/TT-<strong>BTC</strong>
Hướng dẫn thi hành Nghị định 147/2004/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế thu nhập đối

Quyết định 91/2004/QĐ-BTC

Quyết định 91/<strong>2004</strong>/QĐ-<strong>BTC</strong>
Về việc ban hành định mức bảo quản hàng dự trữ quốc gia do Cục Dự trữ quốc gia trực tiếp quản lý

Thông tư 14/2004/TT-BTC

Thông tư 14/<strong>2004</strong>/TT-<strong>BTC</strong>
Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải

Thông tư 98/2004/TT-BTC

Thông tư 98/<strong>2004</strong>/TT-<strong>BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2001/NĐ-CP ngày 1/8/2001 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm