Luật sư tư vấn về chủ đề "Decision No 73 2004 Qd Btc" - Trang 3

Decision No 73 2004 Qd Btc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decision No 73 2004 Qd Btc.

Thông tư 31/2004/TT-BTC

Thông tư 31/<strong>2004</strong>/TT-<strong>BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 118/2003/NĐ-CPngày 13/10/2003 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Quyết định 32/2004/QĐ-BTC

Quyết định 32/<strong>2004</strong>/QĐ-<strong>BTC</strong>
Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước tại xã, phường, thị trấn

Chỉ thị 04/2004/CT-BTC

Chỉ thị 04/<strong>2004</strong>/CT-<strong>BTC</strong>
Về việc tăng cường công tác thực hành tiết kiệm,chống lãng phí trong ngành Tài chính

Thông tư 36/2004/TT-BTC

Thông tư 36/<strong>2004</strong>/TT-<strong>BTC</strong>
Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụnglệ phí hợp pháp hoá, chứng nhận lãnh sự

Thông tư 22/2004/TT-BTC

Thông tư 22/<strong>2004</strong>/TT-<strong>BTC</strong>
Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ Hợp tác xã giai đoạn 2004-2005

Thông tư 24/2004/TT-BTC

Thông tư 24/<strong>2004</strong>/TT-<strong>BTC</strong>
Quy định chế độ thu và quản lý sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

Thông tư 43/2004/TT-BTC

Thông tư 43/<strong>2004</strong>/TT-<strong>BTC</strong>
Hướng dẫn xử lý lỗ phát sinh từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm doanh nghiệp nhà nước chính thức chuyển thành công ty cổ phần

Thông tư 49/2004/TT-BTC

Thông tư 49/<strong>2004</strong>/TT-<strong>BTC</strong>
Hướng dẫn chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính của các tổ chức tín dụng Nhà nước

Thông tư 50/2004/TT-BTC

Thông tư 50/<strong>2004</strong>/TT-<strong>BTC</strong>
Hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụngQuỹ đầu tư trồng và chế biến nguyên liệu thuốc lá

Thông tư 47/2004/TT-BTC

Thông tư 47/<strong>2004</strong>/TT-<strong>BTC</strong>
Hướng dẫn thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát Hải quan và chính sách thuế đối với hàng hoá buôn bán qua biên giới với các nước có chung biên giới theo Quyết định số 252/2003/QĐ-TTg ngày 24/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ

Thông tư 48/2004/TT-BTC

Thông tư 48/<strong>2004</strong>/TT-<strong>BTC</strong>
Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện bàn giao và xử lý vốn vay đầu tư tài sản đường giao thông, hệ thống điện, công trình thuỷ lợi, trường học, trạm xá của nông, lâm trường về địa phương và Tổng công ty Điện lực Việt Nam quản lý

Quyết định 48/2004/QĐ-BTC

Quyết định 48/<strong>2004</strong>/QĐ-<strong>BTC</strong>
Về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Thông tư 46/2004/TT-BTC

Thông tư 46/<strong>2004</strong>/TT-<strong>BTC</strong>
Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính Dự án Đa dạng hoá thu nhập nông thôn tỉnh Tuyên Quang