Luật sư tư vấn về chủ đề "Decision No 73 2004 Qd Btc" - Trang 5

Decision No 73 2004 Qd Btc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decision No 73 2004 Qd Btc.

Thông tư 63/2004/TT-BTC

Thông tư 63/<strong>2004</strong>/TT-<strong>BTC</strong>
Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 106/2004/NĐ-CP ngày 01/4/2004 của Chính phủ về tín dụng đầu

Thông tư 41/2004/TT-BTC

Thông tư 41/<strong>2004</strong>/TT-<strong>BTC</strong>
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2004/NĐ-CPngày 25 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ quy định về

Thông tư 67/2004/TT-BTC

Thông tư 67/<strong>2004</strong>/TT-<strong>BTC</strong>
Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụnglệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo

Thông tư 09/2004/TT-BTC

Thông tư 09/<strong>2004</strong>/TT-<strong>BTC</strong>
Hướng dẫn triển khai thực hiện xử lý nợ tồn đọng của hợp tác xã phi nông nghiệp

Quyết định 19/2004/QĐ-BTC

Quyết định 19/<strong>2004</strong>/QĐ-<strong>BTC</strong>
Về việc ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để thực hiện lộ trình giảm thuế nhập khẩu theo Hiệp định về thương mại hàng dệt, may ký giữa Việt Nam và Hoa Kỳ cho giai đoạn 2003-2005

Thông tư 10/2004/TT-BTC

Thông tư 10/<strong>2004</strong>/TT-<strong>BTC</strong>
Hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và ngân sách các cấp

Thông tư 37/2004/TT-BTC

Thông tư 37/<strong>2004</strong>/TT-<strong>BTC</strong>
Sửa đổi Thông tư số 111/1999/TT/BTC ngày 17/9/1999 hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với

Quyết định 28/2004/QĐ-BTC

Quyết định 28/<strong>2004</strong>/QĐ-<strong>BTC</strong>
Về việc phát hành trái phiếu Chính phủ đợt II năm 2004 để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ

Thông tư 121/2004/TT-BTC

Thông tư 121/<strong>2004</strong>/TT-<strong>BTC</strong>
Của bộ tài chính số 121/2004/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2004 hướng dấn công tác lập dự toán, quản

Thông tư 76/2004/TT-BTC

Thông tư 76/<strong>2004</strong>/TT-<strong>BTC</strong>
Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Quyết định 103/2004/QĐ-BTC

Quyết định 103/<strong>2004</strong>/QĐ-<strong>BTC</strong>
Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm nghiệm thuốc, mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm

Thông tư 130/2004/TT-BTC

Thông tư 130/<strong>2004</strong>/TT-<strong>BTC</strong>
Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 161/2004/NĐ-CP ngày 07/09/2004 của Chính phủ về xử