Luật sư tư vấn về chủ đề "Decision No 75 1998 Qd Ttg"

Decision No 75 1998 Qd Ttg | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decision No 75 1998 Qd Ttg.

Quyết định 75/1999/QĐ-TTg

Quyết định <strong>75</strong>/1999/QĐ-<strong>TTg</strong>
Về việc lập Ban đánh giá Quốc gia Chương trình giáo dục cho mọi người ở Việt Nam thập kỷ 1990-2000.

Thông tư 75/2006/TT-BTC

Thông tư <strong>75</strong>/2006/TT-BTC
Hướng dẫn một số nội dung Quyết định số 107/2006/QĐ-TTg ngày 18/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về

Thông tư 75/2000/TT-BNN-KHCN

Thông tư <strong>75</strong>/2000/TT-BNN-KHCN
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 178/1999/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về quy chế ghi nhãn hàng

Quyết định 1122/1998/QĐ-TTg

Quyết định 1122/<strong>1998</strong>/QĐ-<strong>TTg</strong>
Quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban quốc gia về phòng, chống AIDS và tổ chức là công tác phòng, chống AIDS ở các ngành, các cấp

Chỉ thị 06/1998/CT-TTg

Chỉ thị 06/<strong>1998</strong>/CT-<strong>TTg</strong>
Về việc tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thanh, trẻ em bị lạm dụng sức lao động

Quyết định 03/1998/QĐ-TTg

Quyết định 03/<strong>1998</strong>/QĐ-<strong>TTg</strong>
Về việc ban hành kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 1998 đến năm 2002

Chỉ thị 01/1998/CT-TTg

Chỉ thị 01/<strong>1998</strong>/CT-<strong>TTg</strong>
Về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thuỷ sản