Luật sư tư vấn về chủ đề "Decision No 761 Ttg"

Decision No 761 Ttg | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decision No 761 Ttg.

Quyết định 761-TTg

Quyết định <strong>761</strong>-<strong>TTg</strong>
Về quy định lại tỷ lệ điều tiết khoản thu cấp quyền sử dụng đất và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước năm 1994

Chỉ thị 660/TTg

Chỉ thị 660/<strong>TTg</strong>
Về việc giải quyết tình trang di cư tự do đến Tây Nguyên và một số tỉnh khác

Chỉ thị 129/TTg

Chỉ thị 129/<strong>TTg</strong>
Về việc xử lý các vi phạm pháp luật về quản lý đất đai tại thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ thị 166/TTg

Chỉ thị 166/<strong>TTg</strong>
Về việc tổ chức thực hiện Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ

Quyết định 168/TTg

Quyết định 168/<strong>TTg</strong>
Về việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

Quyết định 392/TTg

Quyết định 392/<strong>TTg</strong>
Về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Sinh học nhiệt đới thuộc Trung tâm Khoa học Tự nhiên và công nghệ Quốc gia