Luật sư tư vấn về chủ đề "Decision No 761 Ttg" - Trang 2

Decision No 761 Ttg | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decision No 761 Ttg.

Quyết định 99/TTg

Quyết định 99/<strong>TTg</strong>
Về định hướng dài hạn và kế hoạch 5 năm 1996-2000 đối với việc phát triển thuỷ lợi, giao thông và xây dựng nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chỉ thị 237/TTg

Chỉ thị 237/<strong>TTg</strong>
Về việc tăng cường các biện pháp thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy

Quyết định 230/TTg

Quyết định 230/<strong>TTg</strong>
Về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 1996-2010

Chỉ thị 540-TTg

Chỉ thị 540-<strong>TTg</strong>
Về công tác quản lý đo lường và chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường

Quyết định 521-TTg

Quyết định 521-<strong>TTg</strong>
Về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Hóa học các hợp chất tự nhiên thuộc Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia

Chỉ thị 317-TTg

Chỉ thị 317-<strong>TTg</strong>
Về tăng cường công tác quản lý trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

Quyết định 484-TTg

Quyết định 484-<strong>TTg</strong>
Về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển ngành truyền hình Việt Nam đến năm 2000 và những năm sau"

Chỉ thị 500-TTg

Chỉ thị 500-<strong>TTg</strong>
Về việc khẩn trương tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước

Chỉ thị 445-TTg

Chỉ thị 445-<strong>TTg</strong>
Về việc tổ chức triển khai thi hành Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính

Quyết định 184-TTg

Quyết định 184-<strong>TTg</strong>
Về việc đầu tư dự án "Khôi phục và phát triển thuỷ lợi khu vực miền Trung và thành phố Hồ Chí Minh"

Quyết định 87-TTg

Quyết định 87-<strong>TTg</strong>
Về việc thành lập Uỷ ban Quốc gia kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Liên Hợp quốc (24/10/1945 - 24/10/1995)