Luật sư tư vấn về chủ đề "Decision No 761 Ttg" - Trang 3

Decision No 761 Ttg | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decision No 761 Ttg.

Quyết định 89-TTg

Quyết định 89-<strong>TTg</strong>
Về việc xây dựng 3 trường phổ thông trung học chất lượng cao tại Hà Nội, Thừa thiên - Huế và thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 419-TTg

Quyết định 419-<strong>TTg</strong>
Về cơ chế quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Chỉ thị 417-TTg

Chỉ thị 417-<strong>TTg</strong>
Về việc tiếp tục chấn chỉnh tổ chức, tăng cường quản lý, lập lại trật tự, đẩy mạnh sản xuất trong khai thác và kinh doanh than.

Quyết định 896-TTg

Quyết định 896-<strong>TTg</strong>
Quyết định về việc bổ sung nhiệm vụ Hội đồng thẩm định Nhà nước về các dự án đầu tư

Quyết định 984/TTg

Quyết định 984/<strong>TTg</strong>
Quyết định về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước 1997

Quyết định 991/TTg

Quyết định 991/<strong>TTg</strong>
Quyết định về việc bổ nhiệm nhân sự Ban Quản lý các khu công nghiệp Việt Nam

Quyết định 988-TTg

Quyết định 988-<strong>TTg</strong>
Quyết định phê duyệt Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 1996 -2010

Quyết định 203-TTg

Quyết định 203-<strong>TTg</strong>
Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động đăng kiểm tầu biển tại Việt Nam

Quyết định 202-TTg

Quyết định 202-<strong>TTg</strong>
Về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan tổ chức làm nhiệm vụ quản lý Nhà nước tại các cảng biển Việt Nam

Quyết định 54-TTg

Quyết định 54-<strong>TTg</strong>
Về việc thay thế các thành viên của Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân và Nhà giáo Ưu tú

Chỉ thị 47-TTg

Chỉ thị 47-<strong>TTg</strong>
Về những việc cần làm để thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ

Chỉ thị 40-TTg

Chỉ thị 40-<strong>TTg</strong>
Quy định một số điểm trong quan hệ làm việc giữa các đồng chí phụ trách bộ máy hành chính các cấp

Quyết định 15-TTg

Quyết định 15-<strong>TTg</strong>
Về chính sách đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh của thương bệnh binh và người tàn tật

Chỉ thị 8-TTg

Chỉ thị 8-<strong>TTg</strong>
Về việc khẩn trương hoàn thành công tác làm lại thủ tục thành lập và đăng ký doanh nghiệp Nhà nước theo Nghị định số 388-HĐBT ngày 20 tháng 11 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng

Chỉ thị 1-TTg

Chỉ thị 1-<strong>TTg</strong>
Về một số biện pháp cấp bách nhằm chấn chỉnh quản lý các dịch vụ xuất nhập - khẩu và lưu thông hàng hoá ở thị trường trong nước