Luật sư tư vấn về chủ đề "Decision No 761 Ttg" - Trang 5

Decision No 761 Ttg | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decision No 761 Ttg.

Quyết định 807-TTg

Quyết định 807-<strong>TTg</strong>
Về việc bổ sung thành viên Ban chỉ đạo về phát triển thuỷ lợi và xây dựng nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long

Quyết định 742/TTg

Quyết định 742/<strong>TTg</strong>
Về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 1996-2010

Quyết định 801-TTg

Quyết định 801-<strong>TTg</strong>
Quyết định giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Công nghệ hoá học

Quyết định 432/TTg

Quyết định 432/<strong>TTg</strong>
Về việc thành lập Hội đồng lập dự án quy hoạch, phát triển hệ thống sân bay toàn quốc

Quyết định 479/TTg

Quyết định 479/<strong>TTg</strong>
Về việc nâng cấp trường Trung học kỹ thuật mỏ thành trường Cao đăng kỹ thuật mỏ

Quyết định 363/TTg

Quyết định 363/<strong>TTg</strong>
Phê duyệt Danh mục các chương trình khoa học công nghệ và các nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm giai đoạn 5 năm 1996-2000

Quyết định 352/TTg

Quyết định 352/<strong>TTg</strong>
Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Chế biến nông lâm sản và ngành nghề nông thôn trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định 611-TTg

Quyết định 611-<strong>TTg</strong>
Về chế độ bồi dưỡng đối với công nhân, viên chức một số ngành, nghề đặc biệt trong các doanh nghiệp

Quyết định 612/TTg

Quyết định 612/<strong>TTg</strong>
Về việc một số các doanh nghiệp độc lập trong ngành hàng hải vào làm thành viên của Tổng công ty hàng hải Việt Nam

Quyết định 605-TTg

Quyết định 605-<strong>TTg</strong>
Về việc cho phép ngành Truyền hình được sử dụng nhuồn thu từ quảng cáo để phát triển ngành

Chỉ thị 619-TTg

Chỉ thị 619-<strong>TTg</strong>
Về một số biện pháp cấp bách kiểm tra vệ sinh thực phẩm sữa tươi tiêu dùng trong nước

Chỉ thị 575-TTg

Chỉ thị 575-<strong>TTg</strong>
Về các biện pháp đôn đốc và chống nợ đọng thuế xuất nhập khẩu trong các năm 1996-1997

Quyết định 564-TTg

Quyết định 564-<strong>TTg</strong>
Về việc nâng cấp trường Trung học Văn hoá nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh thành trường Cao đẳng văn hoá nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ thị 657-TTg

Chỉ thị 657-<strong>TTg</strong>
Về tăng cường quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh