Luật sư tư vấn về chủ đề "Decision No 761 Ttg" - Trang 6

Decision No 761 Ttg | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decision No 761 Ttg.

Chỉ thị 191/TTg

Chỉ thị 191/<strong>TTg</strong>
Đẩy mạnh việc bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị

Quyết định 176/TTg

Quyết định 176/<strong>TTg</strong>
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Uỷ ban quốc gia tổ chức Hội nghị cấp cao lần thứ 7 các nước có sử dụng tiếng Pháp tại Hà Nội vào năm 1997

Chỉ thị 64-TTg

Chỉ thị 64-<strong>TTg</strong>
Về tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Chỉ thị 151-TTg

Chỉ thị 151-<strong>TTg</strong>
Về việc tập trung lực lượng nhằm nhanh chóng diệt trừ nạn ốc bươu vàng

Chỉ thị 172-TTg

Chỉ thị 172-<strong>TTg</strong>
Về việc chấn chỉnh công tác quản lý xây dựng tại Thủ đô Hà Nội

Quyết định 123-TTg

Quyết định 123-<strong>TTg</strong>
Về việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin

Quyết định 1041/TTg

Quyết định 1041/<strong>TTg</strong>
Quyết định về việc thay đổi Trưởng, Phó ban Ban chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội Hà Giang và huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Quyết định 546/TTg

Quyết định 546/<strong>TTg</strong>
Về bổ sung thành viên Uỷ ban Quốc gia tổ chức hội nghị cấp cao lần thứ 7 các nước sử dụng tiếng Pháp tại Hà Nội