Luật sư tư vấn về chủ đề "Decision No 77 2006 Qd Btc"

Decision No 77 2006 Qd Btc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decision No 77 2006 Qd Btc.

Thông tư 77/2006/TT-BTC

Thông tư <strong>77/2006</strong>/TT-<strong>BTC</strong>
Hướng dẫn sửa đổi một số điểm tại Thông tư số 121/1999/TT-BTC ngày 12/10/1999 của Bộ Tài chính

Thông tư 77/1998/TT-BTC

Thông tư <strong>77</strong>/1998/TT-<strong>BTC</strong>
Hướng dẫn tỷ giá quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam sử dụng trong hạch toán kế toán ở doanh nghiệp

Thông tư 77/2005/TT-BTC

Thông tư <strong>77</strong>/2005/TT-<strong>BTC</strong>
Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hoạt động kinh doanh xổ số của công ty xổ số kiến thiết

Thông tư 77/2004/TT-BTC

Thông tư <strong>77</strong>/2004/TT-<strong>BTC</strong>
Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính, giảm ngân dự án giảm nghèo khu vực miền trung

Thông tư liên tịch 77/1999/TTLT/BTC-BTM-TCHQ

Thông tư liên tịch <strong>77</strong>/1999/TTLT/<strong>BTC</strong>-BTM-TCHQ
Hướng dẫn thi hành Quyết định số 181/1998/QĐ-TTg ngày 1/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm thuế nhập khẩu cho hàng hóa sản xuất tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Quyết định 29/2006/QĐ-BTC

Quyết định 29/<strong>2006</strong>/QĐ-<strong>BTC</strong>
Ban hành Quy định về mẫu, hướng dẫn sử dụng, in phát hành và quản lý tờ khai nhập cảnh/xuất cảnh

Thông tư 34/2006/TT-BTC

Thông tư 34/<strong>2006</strong>/TT-<strong>BTC</strong>
Hướng dẫn thi hành Quyết định số 13/2006/QĐ-TTg ngày 16/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số