Luật sư tư vấn về chủ đề "Decision No 808 Ttg"

Decision No 808 Ttg | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decision No 808 Ttg.

Quyết định 808-TTg

Quyết định <strong>808</strong>-<strong>TTg</strong>
Quyết định về việc điều chỉnh các thành viên và phân công trách nhiệm các thành viên Ban chỉ đạo của Chính phủ phòng chống các tệ nạn xã hội

Chỉ thị 660/TTg

Chỉ thị 660/<strong>TTg</strong>
Về việc giải quyết tình trang di cư tự do đến Tây Nguyên và một số tỉnh khác

Chỉ thị 129/TTg

Chỉ thị 129/<strong>TTg</strong>
Về việc xử lý các vi phạm pháp luật về quản lý đất đai tại thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ thị 166/TTg

Chỉ thị 166/<strong>TTg</strong>
Về việc tổ chức thực hiện Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ

Quyết định 168/TTg

Quyết định 168/<strong>TTg</strong>
Về việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

Quyết định 392/TTg

Quyết định 392/<strong>TTg</strong>
Về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Sinh học nhiệt đới thuộc Trung tâm Khoa học Tự nhiên và công nghệ Quốc gia