Luật sư tư vấn về chủ đề "Decision No 88 2004 Qd Btc"

Decision No 88 2004 Qd Btc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decision No 88 2004 Qd Btc.

Thông tư 88/2004/TT-BTC

Thông tư <strong>88/2004</strong>/TT-<strong>BTC</strong>
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành

Thông tư 88/1997/TT-BTC

Thông tư <strong>88</strong>/1997/TT-<strong>BTC</strong>
Hướng dẫn áp dụng mức thuế suất thuế suất khẩu thóc, gạo sản xuất ở các tỉnh phía Bắc

Thông tư 88/2003/TT-BTC

Thông tư <strong>88</strong>/2003/TT-<strong>BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 5/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước

Thông tư 88/1998/TT-BTC

Thông tư <strong>88</strong>/1998/TT-<strong>BTC</strong>
Hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất huy động vốn để cho vay theo kế hoạch tín dụng đầu tư của Nhà nước năm 1998

Quyết định 88/2005/QĐ-BTC

Quyết định <strong>88</strong>/2005/QĐ-<strong>BTC</strong>
Về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xe có động cơ dùng để vận tải hàng hoá, loại có tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn và loại có tổng trọng lượng có tải tối đa trên 45 tấn

Thông tư liên tịch 88/2005/TTLT/BTC-BYT

Thông tư liên tịch <strong>88</strong>/2005/TTLT/<strong>BTC</strong>-BYT
Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và một số định mức chi tiêu của Dự án "Phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam" do Ngân hàng Thế giới viện trợ không hoàn lại

Thông tư 128/2004/TT-BTC

Thông tư 128/<strong>2004</strong>/TT-<strong>BTC</strong>
Sửa đổi Thông tư số 127/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 và Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/09/2004

Thông tư 133/2004/TT-BTC

Thông tư 133/<strong>2004</strong>/TT-<strong>BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước có hiệu lực thi hành tại Việt Nam

Thông tư 127/2004/TT-BTC

Thông tư 127/<strong>2004</strong>/TT-<strong>BTC</strong>
Sửa đổi Thông tư số 127/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 và Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/08/2004

Thông tư 120/2004/TT-BTC

Thông tư 120/<strong>2004</strong>/TT-<strong>BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về Xử

Thông tư 134/2004/TT-BTC

Thông tư 134/<strong>2004</strong>/TT-<strong>BTC</strong>
Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí áp dụng tại các cơ quan Đại diện Ngoại giao, cơ quan Lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài

Thông tư 110/2004/TT-BTC

Thông tư 110/<strong>2004</strong>/TT-<strong>BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 169/2004/NĐ-CP ngày 22/9/2004 của Chính phủ quy định về việc xử

Quyết định 87/2004/QĐ-BTC

Quyết định 87/<strong>2004</strong>/QĐ-<strong>BTC</strong>
Về việc quy định mức thu và quản lý, sử dụng phí sử dụng Cảng và Khu neo đậu tàu Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng