Luật sư tư vấn về chủ đề "Decision No 91 2003 Qd Ttg"

Decision No 91 2003 Qd Ttg | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decision No 91 2003 Qd Ttg.

Quyết định 91-TTg

Quyết định <strong>91</strong>-<strong>TTg</strong>
Ban hành Quy định về quản lý nhập khẩu máy móc, thiết bị bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Quyết định 131/2000/QD-TTG

Quyết định 131/2000/<strong>QD-TTG</strong>
Về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trìnhđường Hồ Chí Minh, hầm qua đèo Hải Vân, cảng Cái Lân, cầu Bãi Cháy, cầu Thanh Trì, cầu Cần Thơ

Quyết định 31/2003/QĐ-TTg

Quyết định 31/<strong>2003</strong>/QĐ-<strong>TTg</strong>
Về việc bổ sung dự án xây dựng một số làng, bản, buôn văn hoá ở vùng có hoàn cảnh đặc biệt vào chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá giai đoạn 2001 - 2005

Quyết định 179/2003/QĐ-TTg

Quyết định 179/<strong>2003</strong>/QĐ-<strong>TTg</strong>
Về chương trình, kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường Quốc doanh