Luật sư tư vấn về chủ đề "Decision No 96 Tm Xnk"

Decision No 96 Tm Xnk | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decision No 96 Tm Xnk.

Thông tư 03/TM-XNK

Thông tư 03/<strong>TM-XNK</strong>
Hướng dẫn thực hiện quyết định số 864/TTg ngày 30.12.1995 về chính sách mặt hàng và điều hành công tác xuất nhập khẩu năm 1996

Thông tư 07/TM-XNK

Thông tư 07/<strong>TM-XNK</strong>
Hướng dẫn thực hiện chính sách mặt hàng và điều hành công tác xuất nhập khẩu năm 1995

Thông tư 02/TM-XNK

Thông tư 02/<strong>TM-XNK</strong>
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 28/TTg ngày 13/1/97 của Chính phủ

Thông tư 01/TM-XNK

Thông tư 01/<strong>TM-XNK</strong>
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 28/TTg ngày 13/1/97 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách mặt hàng và điều hành công tác xuất nhập khẩu trong năm 1997

Thông tư 10/TM-XNK

Thông tư 10/<strong>TM-XNK</strong>
Hướng dẫn thi hành Chỉ thị số 01/TTg ngày 6/10/1992 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định 0909/TM-XNK

Quyết định 0909/<strong>TM-XNK</strong>
Về việc uỷ quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp cấp tỉnh xét duyệt kế hoạch và quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu cho các doanh nghiệp khu công nghiệp, doanh nghiệp chế xuất

Quyết định 0908/TM-XNK

Quyết định 0908/<strong>TM-XNK</strong>
Về việc uỷ quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp cấp tỉnh xét duyệt kế hoạch và quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu cho các doanh nghiệp khu công nghiệp, doanh nghiệp chế xuất

Quyết định 0911/TM-XNK

Quyết định 0911/<strong>TM-XNK</strong>
Về việc uỷ quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp cấp tỉnh xét duyệt kế hoạch và quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu cho các doanh nghiệp khu công nghiệp, doanh nghiệp chế xuất

Quyết định 0910/TM-XNK

Quyết định 0910/<strong>TM-XNK</strong>
Về việc uỷ quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp cấp tỉnh xét duyệt kế hoạch và quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu cho các doanh nghiệp khu công nghiệp, doanh nghiệp chế xuất

Thông tư 4/TM-XNK

Thông tư 4/<strong>TM-XNK</strong>
Hướng dẫn thi hành Quyết định số 78-TTg ngày 28-02-1994 của Thủ tướng Chính phủ

Thông tư 6/TM-XNK

Thông tư 6/<strong>TM-XNK</strong>
Hướng dẫn bổ sung thi hành Quyết định số 78-TTg ngày 28-02-1994 của Thủ tướng Chính phủ