Luật sư tư vấn về chủ đề "Decision No 96 Tm Xnk" - Trang 2

Decision No 96 Tm Xnk | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decision No 96 Tm Xnk.

Quyết định 0904/TM-XNK

Quyết định 0904/<strong>TM-XNK</strong>
Về việc uỷ quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất cấp tỉnh xét duyệt kế hoạch và quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu cho các Doanh nghiệp khu công nghiệp, doanh nghiệp chế xuất

Thông tư 01/1998/TM-XNK

Thông tư 01/1998/<strong>TM-XNK</strong>
Hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 11/1998/QĐ-TTg ngày 23/1/1998 về cơ chế điều hành xuất, nhập khẩu năm 1998 và số 12/1998/QĐ-TTg ngày 23/1/1998 về điều hành xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân phân bón năm 1998