Luật sư tư vấn về chủ đề "Decision No 971 2004 Qd Btm"

Decision No 971 2004 Qd Btm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decision No 971 2004 Qd Btm.

Quyết định 865/2004/QĐ-BTM

Quyết định 865/<strong>2004</strong>/QĐ-<strong>BTM</strong>
Về việc ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu S của Việt nam cho hàng hoá để hưởng các ưu đãi thuế quan theo Hiệp định về Hợp tác Kinh tế, Văn hoá, Khoa học Kỹ thuật giữa Chính phủ Nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào

Quyết định 674/2004/QĐ-BTM

Quyết định 674/<strong>2004</strong>/QĐ-<strong>BTM</strong>
Về việc ban hành danh mục các địa phương xa cảng quốc tế tiếp nhận xăng dầu, chi phí kinh doanh cao, giá định hướng xăng dầu tăng thêm 2%

Quyết định 0865/2004/QĐ-BTM

Quyết định 0865/<strong>2004</strong>/QĐ-<strong>BTM</strong>
Về việc ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu S của Việt Nam cho hàng hoá để hưởng các ưu đãi thuế quan theo Hiệp định về Hợp tác Kinh tế, Văn hoá, Khoa học Kỹ thuật giữa Chính Phủ nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào

Quyết định 99/2004/QĐ-BTM

Quyết định 99/<strong>2004</strong>/QĐ-<strong>BTM</strong>
Về việc sáp nhập Công ty Vật tư Tổng hợp Hà Nam Ninh vào Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư Petec

Quyết định 98/2004/QĐ-BTM

Quyết định 98/<strong>2004</strong>/QĐ-<strong>BTM</strong>
Về việc sáp nhập Công ty In Thương mại và Xí nghiệp In Machinco vào Công ty Thực phẩm và Đầu tư công nghệ

Thông tư 10/2004/TT-BTM

Thông tư 10/<strong>2004</strong>/TT-<strong>BTM</strong>
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 91/2003/QĐ-TTg ngày 09/05/2003 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu tại Việt Nam cho năm 2005

Chỉ thị 06/2004/CT-BTM

Chỉ thị 06/<strong>2004</strong>/CT-<strong>BTM</strong>
Về chấn chỉnh việc kiểm tra kiểm soát trên đường giao thông của lực lượng Quản lý thị trường

Quyết định 1420/2004/QĐ-BTM

Quyết định 1420/<strong>2004</strong>/QĐ-<strong>BTM</strong>
Về việc ban hành Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ ASEAN của Việt Nam - Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo "Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT)

Thông tư 07/2004/TT-BTM

Thông tư 07/<strong>2004</strong>/TT-<strong>BTM</strong>
Về việc hướng dẫn phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu trong 05 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các bên hợp danh theo hợp đồng hợp tác kinh doanh quy định tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày ...