Luật sư tư vấn về chủ đề "Decision The 289 2000 Qd Nhnn7"

Decision The 289 2000 Qd Nhnn7 | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decision The 289 2000 Qd Nhnn7.

Quyết định 289/1998/QĐ-NHNN7

Quyết định <strong>289</strong>/1998/QĐ-<strong>NHNN</strong><strong>7</strong>
Về việc quy định nguyên tắc ấn định tỷ giá mua bán ngoại tệ kỳ hạn hoán đổi của các tổ chức tín dụng cho phép hoạt động giao dịch kỳ hạn hoán đổi

Thông tư 02/2000/TT-NHNN7

Thông tư 02/<strong>2000</strong>/TT-<strong>NHNN</strong><strong>7</strong>
Hướng dẫn thi hành Quyết định số 170/1999/QĐ-TTg ngày 19/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước

Quyết định 92/2000/QĐ-NHNN7

Quyết định 92/<strong>2000</strong>/QĐ-<strong>NHNN</strong><strong>7</strong>
Về việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt đối với cá nhân xuất nhập cảnh bằng giấy thông hành xuất nhập cảnh hoặc giấy chứng minh biên giới

Quyết định 468/2000/QĐ-NHNN7

Quyết định 468/<strong>2000</strong>/QĐ-<strong>NHNN</strong><strong>7</strong>
Về việc bán ngoại tệ cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh

Thông tư 07/2000/TT-NHNN7

Thông tư 07/<strong>2000</strong>/TT-<strong>NHNN</strong><strong>7</strong>
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 174/1999/NĐ-CP ngày 09/12/1999 của Chính phủ Về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Quyết định 26/2000/QĐ-NHNN7

Quyết định 26/<strong>2000</strong>/QĐ-<strong>NHNN</strong><strong>7</strong>
Ban hành Quy định xây dựng và điều hành kế hoạch tổng hạn mức vay thương mại nước ngoài hàng năm của các doanh nghiệp.

Thông tư 07/1997/TT-NHNN7

Thông tư 07/1997/TT-<strong>NHNN</strong><strong>7</strong>
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 802/TTg ngày 24/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý tồn tại về mở thư tín dụng

Quyết định 267/1998/QĐ-NHNN7

Quyết định 267/1998/QĐ-<strong>NHNN</strong><strong>7</strong>
Về việc quy định nguyên tắc ấn định tỷ giá mua bán ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại tệ

Quyết định 88/1998/QĐ-NHNN7

Quyết định 88/1998/QĐ-<strong>NHNN</strong><strong>7</strong>
Về việc bổ sung quy định nguyên tắc ấn định tỷ giá mua bán ngoại tệ kỳ hạn, hoán đổi của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động giao dịch hối đoái kỳ hạn, hoán đổi

Quyết định 16/1998/QĐ-NHNN7

Quyết định 16/1998/QĐ-<strong>NHNN</strong><strong>7</strong>
Về việc quy định nguyên tắc ấn định tỷ giá mua bán ngoại tệ kỳ hạn, hoán đổi của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động giao dịch hối đoái kỳ hạn, hoán đổi

Thông tư 08/1998/TT-NHNN7

Thông tư 08/1998/TT-<strong>NHNN</strong><strong>7</strong>
Hướng dẫn thi hành Quyết định số 173/1998/QĐ-TTg ngày 12/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ