Decision - Trang 2

Decision | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decision.

Decision No. 1221/QD-TTg

Decision No. 1221/QD-TTg
Decision No. 1221/QD-TTg dated July 25, 2013 of the Prime Minister approving the implementation plan on 2006 Maritime Labor Convention:

Decision No. 1290/QD-TTg approving the Plan of Action for development of electronics industry in implementation of Vietnam’s industrialization strategy within the framework of Vietnam-Japan cooperation through 2020, with a vision toward 2030

Decision No. 1290/QD-TTg approving the Plan of Action for development of electronics industry in implementation of Vietnam’s industrialization strategy within the framework of Vietnam-Japan cooperation through 2020, with a vision toward 2030
Decision No. 1290/QD-TTg dated August 01, 2014 of the Prime Minister approving the Plan of Action for development of electronics industry in implementation of Vietnam’s industrialization strategy within the framework of Vietnam-Japan cooperation through 2020, with a vision toward 2030
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng