Luật sư tư vấn về chủ đề "Decisions 65 2009 Qd Ttg"

Decisions 65 2009 Qd Ttg | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decisions 65 2009 Qd Ttg.

Quyết định 65/2004/QĐ-TTg

Quyết định <strong>65</strong>/2004/QĐ-<strong>TTg</strong>
Ban hành Quy chế hoạt động của lực lượng hải quan chuyên trách phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

Quyết định 65/2002/QĐ-TTg

Quyết định <strong>65</strong>/2002/QĐ-<strong>TTg</strong>
Về thành lập Tổ công tác liên ngành xây dựng các văn bản pháp quy cho hoạt động của Ngân hàng phục vụ người nghèo.

Quyết định 131/2000/QD-TTG

Quyết định 131/2000/<strong>QD-TTG</strong>
Về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trìnhđường Hồ Chí Minh, hầm qua đèo Hải Vân, cảng Cái Lân, cầu Bãi Cháy, cầu Thanh Trì, cầu Cần Thơ

Quyết định 66/2009/QĐ-TTg

Quyết định 66/<strong>2009</strong>/QĐ-<strong>TTg</strong>
Ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê

Quyết định 10/2009/QĐ-TTg

Quyết định 10/<strong>2009</strong>/QĐ-<strong>TTg</strong>
trọng điểm,Danh mục dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểmgiai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015

Quyết định 123/2009/QĐ-TTg

Quyết định 123/<strong>2009</strong>/QĐ-<strong>TTg</strong>
Về việc ban hành Quy chế tổ chức các chuyến đi công tác nước ngoài của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ

Quyết định 117/2009/QĐ-TTg

Quyết định 117/<strong>2009</strong>/QĐ-<strong>TTg</strong>
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định 548/2009/QĐ-TTg

Quyết định 548/<strong>2009</strong>/QĐ-<strong>TTg</strong>
Về việc hỗ trợ thay thế xe công nông; xe lôi máy; xe cơ giới ba bánh; xe thô sơ ba, bốn bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông