Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree 12 2006 Nd Cp"

Decree 12 2006 Nd Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree 12 2006 Nd Cp.

Thông tư 12/2006/TT-BCN

Thông tư <strong>12/2006</strong>/TT-BCN
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/2005/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về an toàn hoá

Thông tư 12/2006/TT-BTC

Thông tư <strong>12/2006</strong>/TT-BTC
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 146/2005/NĐ-CP ngày 23/11/2005 của Chính phủ về chế độ tài chính

Nghị định 12-CP

Nghị định <strong>12</strong>-<strong>CP</strong>
Ban hành bản Quy định về sắp xếp lại tổ chức và đổi mới cơ chế quản lý các doanh nghiệp nông nghiệp Nhà nước

Nghị định 12/NĐ-CP

Nghị định <strong>12</strong>/NĐ-<strong>CP</strong>
Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh, huyện Cờ Đỏ; thành lập quận Thốt Nốt và các phường trực thuộc; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Cờ Đỏ để thành lập huyện Thới Lai thuộc thành phố Cần Thơ