Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree 84 2014 Nd Cp"

Decree 84 2014 Nd Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree 84 2014 Nd Cp.

Thông tư 84/TC-KBNN

Thông tư <strong>84</strong>/TC-KBNN
Hướng dẫn tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước cho Ngân sách Nhà nước theo Nghị định 25/CP ngày 5

Thông tư 84/2004/TT-BTC

Thông tư <strong>84</strong>/2004/TT-BTC
/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa