Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 01 2008 Nd Cp"

Decree No 01 2008 Nd Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 01 2008 Nd Cp.

Nghị định 01-CP

Nghị định <strong>01</strong>-<strong>CP</strong>
Về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban vật giá Chính phủ