Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 06 2005 Nd Cp" - Trang 4

Decree No 06 2005 Nd Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 06 2005 Nd Cp.

Nghị định 99/2005/NĐ-CP

Nghị định 99/<strong>2005</strong>/NĐ-<strong>CP</strong>
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân