Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 07 Cp"

Decree No 07 Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 07 Cp.

Nghị quyết 07/2008/NQ-CP

Nghị quyết <strong>07</strong>/2008/NQ-<strong>CP</strong>
Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Kiên Giang

Thông tư 07-NV

Thông tư <strong>07</strong>-NV
Về việc giải thích và hướng dẫn thi hành Nghị định số 25/Cp ngày 7/3/1967 của Hội đồng Chính phủ về

Nghị định số 41/cp ngày 06/07/1995

Nghị định số 41/<strong>cp</strong> ngày 06/<strong>07</strong>/1995
Nghị định số 41 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất

Company Profile of Minh Khue Law Company

Over the past 10 years, Minh Khue Law Firm has counseled, solved and protected legal rights for millions of clients nationwide. Minh Khue Law Firm always committed to counsel and provide the most ...