Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 108 2002 Nd Cp"

Decree No 108 2002 Nd Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 108 2002 Nd Cp.

Chế độ thôi viêc theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP

Chế độ thôi viêc theo Nghị định <strong>108</strong>/2014/NĐ-<strong>CP</strong>
Xin chào luật sư, tôi có câu hỏi mong nhận được sự tư vấn của luật sư. Quyết định 04/2004/QĐ-BNV của Bộ nội vụ ngày 16 tháng 01 năm 2004 quy định ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn còn hiệu lực hay không?

Tư vấn liên quan đến chính sách thôi việc ngay theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ?

Tư vấn liên quan đến chính sách thôi việc ngay theo Nghị định <strong>108</strong>/2014/NĐ-<strong>CP</strong> ?
Chào Luật sư! Xin được trình bày trường hợp cụ thể như sau: hiện nay tôi là công chức Nhà nước, sinh ngày 24/2/1963 (52 tuổi), giới tính: Nam; đã công tác liên tục có đóng BHXH 34 năm; Đánh giá xếp loại công chức 2 năm 2013 và 2014 ở mức “hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực”. Cho tôi được hỏi: