Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 109 2005 Nd Cp"

Decree No 109 2005 Nd Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 109 2005 Nd Cp.

Nghị định 109/1999/NĐ-CP

Nghị định <strong>109</strong>/1999/NĐ-<strong>CP</strong>
Về việc phê chuẩn số đại biểu HĐND tỉnh; danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 1999 - 2004